پاورپوينت با عنوان بتا بلوکرها Beta-Adrenergic Antagonists (Beta-Blockers)

پاورپوينت با عنوان بتا بلوکرها Beta-Adrenergic Antagonists (Beta-Blockers)

پاورپوينت با عنوان بتا بلوکرها  Beta-Adrenergic Antagonists  (Beta-Blockers)

پاورپوينت با عنوان بتا بلوکرها  Beta-Adrenergic Antagonists  (Beta-Blockers) 

 


در فرمت پاورپوينت . 16 اسلايد قابل ويرايش

 

این داروها آنتاگونیست رقابتی رسپتورهای بتا هستند.
خرید آنلاین